Levin Banjo Story


Levins instrumentfabrik startades av Herman Carlsson, en bondgrabb från Åsaka utanför Trollhättan. Han föddes den 26 september 1864 och dog den 26 mars 1948. Herman intresserade sig tidigt för finsnickeri, och efter att ha avlagt gesällexamen som möbelsnickare la han, som seden var på den tiden, till ytterligare ett namn. Det blev Levin.

År 1887 reste Herman Carlsson Levin till USA där han efter en tid fick anställning som polerare i en gitarrfabrik.  Han stannade där i flera år och hann under den tiden lära sig allt om gitarrtillverkning. 1891 startade han en gitarrfabrik i New York tillsammans med ett par kollegor. Herman Carlsson drabbades dock så småningom av hemlängtan och år 1898 flyttade han tillbaka till Sverige, nu med fru och tre barn.
I Göteborg hyrde han en lägenhet om 70 m2 på Norra Larmgatan 4, och i denna lägenhet startade han Levins gitarrfabrik år 1900. Företaget växte stadigt och man tvingades efterhand hyra större lokaler och 1943 satsade man stort och flyttade in i en nedlagd porslinsfabrik på Hisingen i Göteborg och i dessa lokaler blev man sedan kvar tills företaget lades ner.

Levinfabriken hakade ganska snart på det växande intresset för banjo. De första åren tycks man ha importerat instrument från USA och Tyskland men i början av 20-talet tog man upp en egen tillverkning. Till att börja med byggde man ganska enkla modeller, men omkring 1926 satsade man ordentligt och presenterade en serie förstklassiga proffsinstrument.  Det rörde sig mestadels om tenorbanjos, men också en och annan plectrumbanjo.        1902, då man tycks ha börjat importera banjos, rörde det sig mestadels om 5-strängade banjos och i 1925 års Levinkatalog presenterar man också egenproducerade 5-strängade banjos.  Från och med 1926  försvann dock denna typ av banjo från deras sortimentkatalog.  

I slutet på 20-talet var det högsta mode med banjo, främst p g a den tidens populärmusik, Dixielandjazzen, där banjon förstås var en viktig faktor.      Levin presenterade år 1927 en speciell banjokatalog där man hade inte mindre än tio olika modeller, nämligen Nr. 50, Nr. 75, Nr. 100, Nr. 175, Standard, Artist, Superior, Splendid, Grand och Deluxe.  I början av 30-talet tillkom två modeller, Aristokrat och  Solist. Dessa två hamnade som nr tre och 4 uppifrån på rangskalan . Dessutom tillverkade man flera gitarrbanjo- och mandolinbanjomodeller. Modellerna från #175 och uppåt var att betrakta som proffsinstrument medans modellerna #50, #75 och #100 var mycket enkla nybörjarinstrument.
                                                                  
De två toppmodellerna, Grand och Deluxe, var guldpläterade och hade graverade metalldelar, Aristokrat var silverpläterad med graverade metalldelar,  medans alla övriga modeller var förnicklade  som standard. Superior  och Splendid kunde dock fås guldpläterade på särskild beställning.
             
Samtliga halsar var laminerade. Upp till och med Aristokrat  var halsarna av lönn med ett centerlaminat av jakaranda. Grand hade hals av mahogny och Deluxe hade hals av East Indian jakaranda.                                                      De enklare modellerna hade greppbräda av jakaranda men från Artist och uppåt gjordes greppbrädan av ebenholtz.  Ett undantag var dock Solist som hade såväl greppbräda som resonator klädd med grönskimrande nacrolaque eller pyralinplast, en nymodighet  som såväl Levin som de flesta amerikanska tillverkare snabbt anammade.  
                                                                                              
Samtliga modeller hade pärlemorinläggningar i greppbräda och huvud och från Artist och uppåt hade man mycket eleganta och utsirade inläggningar. Deluxe hade graverade inläggningar och sadel av pärlemor                                                                        
Sargarna var enligt Levinkatalogen 11”, men i realiteten passar faktiskt 10 15/16” skinn bättre. På den tiden var det inte så kinkigt med någon millimeter hit eller dit för banjoskinnen var av naturskinn och dom gjordes alltid med ganska stora övermått.  Upp t o m Splendid gjordes sargarna av sju lager svensk lönn. Grand hade sex lager lönn med ett mahognyfanér på utsidan  och Deluxemodellen gjordes med sex lager jakaranda.

Levin banjos hade en s k archtop  tonring, gjuten i klockbrons.  Modell 100 och 75 hade en liten tunn rundstång som tonring och Nr. 50 saknade helt tonring.  Man hade också en justerstång av metall genom resonanslådan för att kunna justera stränghöjden. På det området var Levin långt framme i utvecklingen. Mig veterligen var det bara Gibson som hade ett liknande system. De flesta amerikanska tillverkare hade fortfarande en trästång, en s k dowel stick, genom resonatorn för att stabilisera denna och det var en konstruktion som i de flesta fall  inte medgav någon större möjlighet att justera stränghöjden.        

Levins resonatorer  gjordes av fyra fanérskikt för bottnen och tre skikt för sidorna. Deluxe gjordes av jakaranda, Grand av lönn med ett mahognyfanér och övriga modeller ner till Nr 175 av lönn. De enklare modellerna tycks vara gjorda i björk.
           
Stämskruvar köptes från amerikanska Grover. Stränghållarna till de flesta modellerna kom från Waverly men på toppmodellerna användes den mycket trevliga stränghållaren från Oettinger.  Skinnen köptes från amerikanska   J. Rogers.       

År  1927 såg priserna ut på följande sätt: 
Superior 300 kr, Splendid 400 kr, Grand 700 kr och Deluxe 1000 kr. Toppmodellen Deluxe låg därmed i nivå med förnämliga amerikanska modeller som Bacon & Day Silver Bell #4, Gibson TB6 eller Paramount Style E. Gissningsvis motsvarade priset för en Deluxe ungefär vad en hyfsad T-ford kostade vid samma tid.
                                                                                                                          Levins banjotillverkning  fortsatte i alltmer begränsad omfattning fram till mitten av 40-talet. Under de ca tjugo år som tillverkningen pågick sålde man stora mängder både i Sverige och i utlandet och instrumenten är idag mycket uppskattade av såväl musikanter som samlare.  Levin lyckades t o m med konststycket att exportera banjos till banjons eget hemland USA, något som jag under årens lopp fått många bevis på genom brev och mail från Levinägare over there.  
                                                                                                                       Omkring 1943 startade Levin också trumtillverkning och detta pågick ett tiotal år. Levin gick alltså motsatt väg mot t ex amerikanska Ludwig, Slingerland och Gretsch, som alla startade som trumtillverkare, för att så småningom ta upp banjos på programmet. 
1973 köptes Levin upp av amerikanska jätten The Martin Co., som efter några år bestämde sig för att helt lägga ner företaget. 1979 tillverkades de sista instrumenten.

Har Du några kommentarer, tillägg eller rättelser i ovanstående artikel så får Du mycket gärna höra av dig.
Jag är dessutom alltid intresserad av Levininstrument som är till salu - inte bara banjos utan även mandoliner, ukkar och gitarrer. Det jag är absolut mest på jakt efter är en original 5-strängad Levinbanjo - det enda som saknas i min Levin banjosamling!

/Sture Svarén

LEVINS TILLVERKNINGSNUMMER

Levinfabriken stansade vanligtvis in ett serienummer på kortkanten uppe på instrumentets huvud. När det gäller banjos från och med modell Nr. 175 så stansade man istället in serienummer och tillverkningsdatum inne i sargen. Här kan du se när ditt Levininstrument tillverkades:

År 1900     Serienr 1-90
     1901                   91-473
     1902                   474-982
     1903                   983-1648
     1904                   1649-2673
     1905                   2674-4160
     1906                   4161-5842
     1907                   5843-8054
     1908                   8055-10065
     1909                   10066-12104
     1910                   12105-14475
     1911                   14476-17048
     1912                   17049-19757
     1913                   10758-22765
     1914                   22766-25785
     1915                   25786-29339
     1916                   29340-33829
     1917                   33830-38398
     1918                   38399-41750
     1919                   41751-45996
     1920                   45997-48663
     1921                   48664-49766
     1922                   49767-50960
     1923                   50961-52669
     1924                   52670-55018
     1925                   55019-58262
     1926                   58263-61029
     1927                   61030-64274
     1928                   64275-68224
     1929                   68225-71939
     1930                   71940-75971
     1931                   75972-79078
     1932                   79079-82022
     1933                   82023-86306
     1934                   86307-91524
     1935                   91525-96981
     1936                   96982-102985
     1937                   102986-108392
     1938                   108393-114174
     1939                   114175-119373
     1940                   119374-123698
     1941                   123699-129542
     1942                   129543-135882
     1943                   135883-143365
     1944                   143366-154203
     1945                   154204-167856
     1946                   167857-183407
     1947                   183408-195194
     1948                   195195-208144
     1949                   208145-227015
     1950                   227016-243439
     1951                   243440-271455
     1952                   271456-291537
     1953                   291538-303551
     1954                   303552-321200
     1955                   321201-336743
     1956                   336744-350110
     1957                   350111-366295
     1958                   366296-384905
     1959                   384906-402016
     1960                   402017-411407
     1961                   411408-420508
     1962                   420509-429605
     1963                   429606-438472
     1964                   438473-448145
     1965                   448146-458480
     1966                   458481-474502
     1967                   474503-486142
     1968                   486143-491732
     1969                   491733-499256
     1970                   499257-507899
     1971                   507900-514799
     1972                   514800-522499
     1973                   522500-530599
     1974                   530600-538999
     1975                   539000-547499
     1976                   547500-554999
     1977                   555000-