DVD-KURSER M M
DVD-kurser  

Back up banjo av Janet Davis. DVD till den storsäljande boken. MEL BAY DVD 170 kr

"Pick up your banjo and play: Clawhammer Banjo av Bob Carlin. 60 min MEL BAY DVD 170 kr

Clawhammer Banjo Repertoir av Bob Carlin.  54 min DVD 170 kr